(
)

2014

    2014 -
    2014 -
    2014 -
    2014 -
2011 ! Mengku . " " . . , . . , Mu Ye Chun . ! " " Mengku, .

: Yunnan Shuangjiang Mengku Tea Co., Ltd.
50
702 .